Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Świadectwa o Chrystusie dni ostatecznych

(Dwadzieścia prawd o dawaniu świadectwa Bogu)

  • 1
  • 2
  • 3

Część trzecia

Pytania i odpowiedzi na temat prawdy dla nowych wierzących

1Czym jest sąd?
2Dlaczego Bóg musi sądzić i karcić ludzi?
3Jak powinno się doświadczać Bożego sądu i karcenia, aby dostąpić zbawienia?
4Czym jest prawdziwa modlitwa?
5Jak można nawiązać właściwe stosunki z Bogiem?
6Kim jest osoba uczciwa? Dlaczego Bóg lubi ludzi uczciwych?
7Kim jest osoba fałszywa? Dlaczego ludzie fałszywi nie mogą być zbawieni?
8Jaka jest różnica między osobą uczciwą a osobą fałszywą?
9Jak należy praktykować i wkroczyć w bycie uczciwym człowiekiem?
10Co to znaczy wypełniać swoje obowiązki?
11Jakie są różnice między wykonywaniem swoich obowiązków a pełnieniem posługi?
12Co to znaczy „zostawić wszystko za sobą i naśladować Boga”?
13Jaka jest różnica między zrozumieniem prawdy a zrozumieniem doktryny?
14Co to jest branie udziału w ceremonii religijnej?
15Dlaczego dzieje się tak, że kościoły są w stanie zdegenerować się do postaci religii?
16Czym jest antychryst? Jak można rozpoznać antychrysta?
17Czym jest fałszywy Chrystus? Jak można rozpoznać fałszywego Chrystusa?
18Czym jest fałszywy przywódca lub fałszywy pasterz? Jak można rozpoznać fałszywego przywódcę czy fałszywego pasterza?
19Czym jest hipokryzja?
20Czym jest niewierzący?
21Co to znaczy naśladować Boga?
22Co to znaczy naśladować człowieka?
23Jaka jest różnica między pszenicą i kąkolem?
24Jaka jest różnica między dobrym sługą a złym sługą?
25Czym jest dzieło Ducha Świętego? Jak przejawia się dzieło Ducha Świętego?
26Jak można uzyskać dzieło Ducha Świętego?
27Czym jest dzieło złych duchów? Jak przejawia się dzieło złych duchów?
28Jakie są różnice między dziełem Ducha Świętego a dziełem złych duchów?
29Czym jest opętanie przez demony? Jak przejawia się opętanie przez demony?
30Dlaczego Bóg nie zbawia tych, w których obecne jest dzieło złych duchów, ani tych, którzy są opętani przez demony?
31Czym są panny mądre? Czym są panny głupie?
32Jaką nagrodę otrzymują panny mądre? Czy panny głupie ulegną zniszczeniu?
33Czym jest pochwycenie przed katastrofą? Czym jest zwycięzca, który zostaje stworzony przed katastrofą?
34Czy każdy, kto nie akceptuje Boga Wszechmogącego, rzeczywiście przepadnie w katastrofie?
35Dlaczego Bóg umieści pośród katastrof tych, którzy odmawiają przyjęcia Boga Wszechmogącego?
36Ile osób w ramach religii powróci się do Boga w tych katastrofach?
37Czym jest zmiana usposobienia?
38Jak objawia się zmiana usposobienia?
39Jakie są różnice pomiędzy zmianą usposobienia a dobrym zachowaniem?
40Czym są dobre uczynki? Jakie są przejawy dobrych uczynków?
41Czym są złe uczynki? Jakie są przejawy złych uczynków?
42Jakich ludzi Bóg zbawia? Jakich ludzi eliminuje?
43Na jakiej podstawie Bóg określa ostateczny wynik człowieka?
44Czym jest lud Boży? Kim są posługujący?
45Jakie są Boże obietnice dla tych, którzy uzyskali zbawienie i zostali udoskonaleni?
  • 1
  • 2
  • 3