Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Wybór Klasycznych Słów Boga Wszechmogącego o Ewangelii Królestwa

1Tylko ten, kto doświadcza dzieła Boga, prawdziwie w Niego wierzy
2Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek
3Dodatek:Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu
4Bóg kieruje losem całej ludzkości
5Bóg jest źródłem ludzkiego życia
6Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem
7Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
8Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”
9Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię
10Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, są w pełni przeciwnikami Boga
11Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani
12Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem
13Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga?
14Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy
15Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy
16Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia
17Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia
18Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym
19Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
20Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
21Dzieło w Wieku Prawa
22Prawdziwa historia dzieł w Wieku Odkupienia
23Tajemnica Wcielenia (4)
24Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga
25Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga
26Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?
27Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga
28Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia
29Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem i ludźmi użytymi przez Boga
30Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka
31Dzieło Boga i dzieło człowieka
32Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia
33Czy Trójca istnieje?