Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Wybór słów Boga Wszechmogącego

Część pierwsza

Wybrane słowa Boga dotyczące Ewangelii Królestwa

1Tylko ten, kto doświadcza dzieła Boga, prawdziwie w Niego wierzy
2Pojawienie się Boga zapoczątkowało nowy wiek
3Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu
4Bóg kieruje losem całej ludzkości
5Bóg jest źródłem ludzkiego życia
6Człowiek może dostąpić zbawienia jedynie pod Bożym zarządzaniem
7Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że ewangelia królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie
8Zbawiciel powrócił już na „Białym obłoku”
9Wizja dzieła Bożego (3)
10Zanim ujrzysz duchowe ciało Jezusa, Bóg stworzy już na nowo niebo i ziemię
11Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, z pewnością są przeciwnikami Boga
12Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani
13Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem
14Czy jesteś prawdziwie wierzącym w Boga?
15Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy
16Czy wiedziałeś? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy
17Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia
18Przygotuj dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia
19Poznawanie Bożego dzieła w dniu dzisiejszym
20Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?
21Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu
22Poznaj najnowsze dzieło Boga i podążaj Jego śladami
23Dzieło w Wieku Prawa
24Prawdziwa historia stojąca za dziełem Wieku Odkupienia
25Wiek Królestwa to Wiek Słowa
26Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu
27Tajemnica Wcielenia (4)
28Poznanie trzech etapów Bożego dzieła jest ścieżką do poznania Boga
29Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga
30Jak człowiek, który określił Boga na podstawie własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?
31Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem
32Wszyscy ludzie, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu
33Zepsuta ludzkość najbardziej potrzebuje zbawienia przez wcielonego Boga
34Istota ciała zamieszkiwanego przez Boga
35Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia
36Podstawowa różnica między wcielonym Bogiem a ludźmi użytymi przez Boga
37Różnica pomiędzy służbą Boga wcielonego a obowiązkiem człowieka
38Dzieło Boga i dzieło człowieka
39Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia
40Czy Święta Trójca istnieje?

Część druga

Wybrane kluczowe słowa Boga dotyczące Ewangelii Królestwa