Aplikacja Kościoła Boga Wszechmogącego

Słuchaj głosu Boga i powitaj powrót Pana Jezusa!

Wszystkich szukających prawdy prosimy o kontakt.

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Pełne kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

0 wyników wyszukiwania

Nie znaleziono wyników

89 Z miłości

Z miłości Bóg stworzył człowieka i troszczył się o niego,

ustanowił prawa, by kierować życiem człowieka na ziemi,

stał się ciałem oraz oddał swoje życie, by odkupić człowieka.

Zbawienie na krzyżu rozprzestrzeniło się na cały świat.

Z miłości Bóg ponosi koszty dla człowieka,

bez żadnego narzekania ani żalu,

zraszając swoją miłością cały świat, działając,

by prowadzić i zbawić skażonych.

O Boże! Wszystko, co widać w Twoim dziele,

wszystko, co widać w Twoich słowach, jest miłością.

Twoja miłość to nie tylko łaska i miłosierdzie,

lecz przede wszystkim karcenie i sąd.

O Boże! Twój sąd i Twoje karcenie

to najprawdziwsza miłość, najlepsze zbawienie.

Wychwalamy Twoją świętą, sprawiedliwą miłość,

a Ty zasługujesz na naszą wieczną chwałę.

Z miłości Bóg przyszedł w ciele w dniach ostatecznych do kraju wielkiego,

czerwonego smoka.

Z miłości Bóg znosi odrzucenie, oszczerstwa,

cierpi wielkie trudności i prześladowania.

Z miłości Bóg żyje pokornie ze skażonymi ludźmi,

wypowiada prawdę, przynosi drogę życia wiecznego,

słowami sądzi szatańskie usposobienie człowieka,

poddaje próbom, oczyszcza i przycina, by obmyć skażonych.

O Boże! Wszystko, co widać w Twoim dziele,

wszystko, co widać w Twoich słowach, jest miłością.

Twoja miłość to nie tylko łaska i miłosierdzie,

lecz przede wszystkim karcenie i sąd.

O Boże! Twój sąd i Twoje karcenie

to najprawdziwsza miłość, najlepsze zbawienie.

Wychwalamy Twoją świętą, sprawiedliwą miłość,

a Ty zasługujesz na naszą wieczną chwałę.

Z miłości Bóg powołuje ludzi i rzeczy do służby,

byśmy mogli zdobyć prawdę i życie.

Z miłości Bóg nas sądzi,

abyśmy mogli odrzucić kontrolę szatana, zdobyć zbawienie.

O Boże! Wszystko, co widać w Twoim dziele,

wszystko, co widać w Twoich słowach, jest miłością.

Twoja miłość to nie tylko łaska i miłosierdzie,

lecz przede wszystkim karcenie i sąd.

O Boże! Twój sąd i Twoje karcenie

to najprawdziwsza miłość, najlepsze zbawienie.

Wychwalamy Twoją świętą, sprawiedliwą miłość,

a Ty zasługujesz na naszą wieczną chwałę.

Wstecz:Mamy szczęście doświadczać przyjścia Boga

Dalej:Boża miłość okala moje serce

Powiązane treści

 • Tożsamość i pozycja Samego Boga

  Ⅰ Bóg to Ten, który panuje nad wszystkim, Bóg to Ten, który wszystkim zarządza. On dokonał stworzenia wszelkiego, kieruje wszystkim, włada wszystkimi …

 • Sposób na poznanie władzy Boga

  Ⅰ Twoja wiedza o władzy Boga, mocy, tożsamości i istocie nie znajdzie swego źródła w twej własnej wyobraźni. Odrzuć wyobraźnię, ale coś rób, nie czeka…

 • Znaczenie wiary w Boga

  Ⅰ Tyle jest ludzi wierzących, a niewielu spośród nich rozumie, co znaczy wierzyć, co czynić, aby w zgodzie z Bożym sercem żyć. Wielu zna słowo „Bóg” …

 • Postawa Boga wobec człowieka

  Ⅰ Gdy ludzie obrażają Boga, ześle On na takich ludzi swój gniew, chyba że wyrażą szczerą skruchę. Jeśli wciąż będą stawiać opór Mu, Jego gniew nie ust…