30. Dlaczego Bóg nie zbawia tych, w których obecne jest dzieło złych duchów, ani tych, którzy są opętani przez demony?

Ważne słowa Boga:

Ci wszyscy, którzy przez jakiś czas (od urodzenia) znajdowali się w posiadaniu złych duchów, zostaną teraz ujawnieni. Kopnięciem usunę cię! Czy nadal pamiętasz, co powiedziałem? Ja – Bóg Święty i nieskazitelny – nie mieszkam w brudnej i zanieczyszczonej świątyni. Ci, których złe duchy wzięły w posiadanie, sami o tym wiedzą i nie muszę im tego wyjaśniać. Nie predestynowałem cię! Jesteś starym szatanem, a jednak chcesz przeniknąć do Mojego królestwa! Nie ma o tym mowy!

z Rozdziału 81 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Od dawna jasno widziałem różne czyny złych duchów. Również ludzie, którymi posługują się złe duchy – ci z niewłaściwymi zamiarami, ci, którzy doświadczają żądzy ciała czy bogactwa, ci, którzy się wynoszą, ci, którzy zakłócają życie Kościoła itp. – oni wszyscy też byli przeze Mnie widziani. Nie zakładaj, że wszystko będzie dobrze, kiedy zostaną wyrzucone złe duchy. Pozwól, że Ci powiem! Od tej chwili będę pozbywał się tych ludzi, jednego po drugim, aby nigdy nie posługiwać się nimi! To oznacza, że jakakolwiek osoba zepsuta przez złego ducha nie będzie przeze Mnie używana, ale zostanie wyrzucona precz! Nie myśl, że nie mam uczuć! Wiedz o tym! Jestem świętym Bogiem i nie będę przebywał w brudnej świątyni! Posługuję się tylko uczciwymi i mądrymi ludźmi, którzy są Mi całkowicie oddani oraz potrafią troszczyć się o Moje brzemię. To dlatego, że tacy ludzie byli przeze Mnie przeznaczeni. Żadne złe duchy w ogóle nad nimi nie pracują. Pozwól, że wyjaśnię jedną rzecz: od tej chwili wszyscy, nad którymi nie pracuje Duch Święty, doświadczają na sobie pracy złych duchów. Pozwól, że powtórzę: nie chcę żadnej osoby, nad którą pracują złe duchy. Oni wszyscy będą wrzuceni do piekła wraz ze swymi ciałami!

z Rozdziału 76 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Ludzie często wspominają o piekle i Hadesie. Ale do czego odnoszą się te dwa słowa i jaka jest między nimi różnica? Czy naprawdę oznaczają jakiś zimny, ciemny zakątek? Umysł ludzki nieustannie zakłóca Moje zarządzanie, a ludzie sądzą, że ich własne bezładne rozważania są całkiem dobre. Ale to wszystko tylko ich własne wyobrażenia. Hades i piekło odnoszą się do świątyni plugastwa, którą wcześniej zamieszkiwali szatan lub złe duchy. To znaczy, że wszyscy, w których zamieszkiwał wcześniej szatan lub złe duchy, są Hadesem i to oni są piekłem – nie ma mowy o pomyłce! Właśnie dlatego wielokrotnie podkreślałem w przeszłości, że nie mieszkam w świątyni plugastwa. Czy mogę Ja (sam Bóg) żyć w Hadesie czy w piekle? Czy nie byłoby to zupełnym nonsensem? Powiedziałem to kilka razy, ale wy wciąż nie rozumiecie, o co Mi chodzi. W porównaniu do piekła Hades jest bardziej zepsuty przez szatana. Ci, którzy są dla Hadesu, są najpoważniejszymi przypadkami, a Ja po prostu nie predestynowałem tych ludzi; ci, którzy są dla piekła, to ci, których przeznaczyłem, ale potem zostali wyeliminowani. Mówiąc po prostu, nie wybrałem ani jednego z tych ludzi.

z Rozdziału 90 „Wypowiedzi Chrystusa na początku” w księdze „Słowo ukazuje się w ciele”

Przykłady i wyimki z kazań i rozmów wspólnoty:

Ci, którzy są opętani przez demony, urzeczywistniają swą diabelską naturę, a ta diabelska natura pochodzi od złych duchów, które w nich mieszkają. Natura złych duchów staje się wewnętrzną naturą osoby opętanej przez diabły. Konkretna natura osoby zależy od konkretnego ducha, który posiadł daną osobę, a charakter natury osoby określa charakter jej skażonego usposobienia – jest to absolutna prawda. Wszyscy, którzy zostali predestynowani i wybrani przez Boga, posiadają duchy ludzkie, natomiast w tych, którzy są pozbawieni ludzkich duchów, mieszkają wszelkie rodzaje złych duchów. Zatem to ci ludzie należą do obrzydliwych diabłów i złych duchów, i nie są oni przedmiotami Bożego zbawienia. Przedmiotami Bożego zbawienia są ci, którzy mają duchy ludzkie. Choć ludzie ci zostali skażeni przez szatana i wytworzyli naturę opierającą się Bogu, są w pełni zdolni do tego, by zostać oczyszczeni i zbawieni. Jest tak dlatego, że mają w sobie ducha ludzkiego, a ich naturalne ludzkie cechy oraz ich istota mają swoje dobre strony. Ci, którzy nie mają ducha ludzkiego, to bestie lub diabły, potwory w ludzkiej skórze, a więc Bóg ich nie zbawia. To dlatego, że nie należą do rodzaju ludzkiego i rodzaj ludzki, o którym mówi Bóg, ich w sobie nie zawiera.

z publikacji Rozmowy zwierzchnika

Wstecz: 29. Czym jest opętanie przez demony? Jak przejawia się opętanie przez demony?

Dalej: 31. Czym są panny mądre? Czym są panny głupie?

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce