214 Doświadczywszy sądu, w końcu rozumiem siebie

1 Przez lata wiary w Pana koncentrowałem się tylko na zgłębianiu Biblii, lecz nie dążyłem do prawdy. Myślałem, że kocham Boga najbardziej, ponieważ wyrzekłem się wszystkiego, by głosić ewangelię, myślałem. Dopiero po poddaniu się sądowi Bożych słów w końcu rozumiem siebie. Potrafiłem objaśniać wiedzę i doktrynę biblijną, ale nie rozumiałem prawdziwego znaczenia słów Boga. Całymi latami ciężko pracowałem i sprawiałem wrażenie osoby pobożnej, lecz w sercu łaknąłem statusu. Nie lękałem się Boga, częstokroć kłamiąc i oszukując – jakże mogło to być zgodne z Bożą wolą? Każde słowo Bożego sądu przeszywa mnie serce, nie mam się gdzie schować. Ujrzałem prawdę o własnej hipokryzji, nie zasługuję na to, by wieść życie przed Bogiem. Kajam się pełen wstydu i wyrzutów sumienia, szczęśliwy, że mogę przyjąć Boży sąd i obmywanie.

2 Podlegając Bożemu sądowi, zobaczyłem, że wszystkie Boże słowa to niepowątpiewalne prawdy. Natura ludzka jest zdradliwa, pełna egoizmu i kłamstwa. Moje skażenie jest dogłębne, utraciłem całe swoje człowieczeństwo, zaiste jestem potomkiem szatana. Jeśli nie przeszedłbym Bożego osądu i obmywania, jakże mógłbym słuchać i kochać Boga? Chociaż doświadczam cierpień, prób i oczyszczenia dzięki sądowi i karceniu, moje skażenie jest obmywane i zaczynam poznawać świętość i sprawiedliwość Boga. To Boży sąd i karcenie obmyły mnie i oczyściły moją miłość. Smakując Bożą miłość, zasiałem w sobie szacunek dla Niego, prawdziwie żyję przed Jego obliczem. Prawdziwa miłość do Boga i poznanie Boga możliwe są wyłącznie dzięki Bożej doskonałości. Dążenie do prawdy, by móc osiągnąć prawdziwą miłość do Boga, jest moim jedynym pragnieniem.

Wstecz: 211 Zyskanie prawdy poprzez wiarę w Boga jest bezcenne

Dalej: 216 Przebudzenie dzięki sądowi

Skontaktuj się z nami w dowolnym czasie, jeśli w swojej wierze napotykasz na jakieś trudności czy wątpliwości.
Skontaktuj się z nami przez Messenger
Skontaktuj się z nami przez WhatsApp

Powiązane treści

152 Boża władza jest wyjątkowa

Ⅰ Boża władza jest wyjątkowa; jest Jego wyrazem i sednem, której nie mają inne istoty, stworzone lub nie stworzone. Tylko Stwórca ma taką...

102 Naśladujcie Pana Jezusa

Ⅰ Jezus wypełnił misję Boga, dzieło odkupienia wszystkich ludzi, oddając swoje troski Bożej woli bez egoistycznych celów i planów. Na...

Ustawienia

  • Tekst
  • Motywy

Jednolite kolory

Motywy

Czcionka

Rozmiar czcionki

Odstęp pomiędzy wierszami

Odstęp pomiędzy wierszami

Szerokość strony

Spis treści

Szukaj

  • Wyszukaj w tym tekście
  • Wyszukaj w tej książce